Политика за защита на личните данни

Защитата на личните данни на всеки клиент е от изключителна важност за Електро Трейд България ООД. Нашата компания е синхронизирала задълженията си с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Политиката за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим, къде и как събираме Вашите лични данни, както и кои са Вашите правата относно информацията, която съхраняваме за Вас.

1. Каква информация съхраняваме и обработваме?

Ние събираме следните лични данни:

• Собствено и фамилно име
• ЕГН
• Електронна поща (имейл)
• Адрес за контакт
• Телефон за контакт

Електро Трейд България ООД не обработва лични данни за лица под 18 години без съгласието на техните родители или законни представители.

2. Как получаваме информация за Вас?

• Лично или в определени случаи със съгласието на Ваш представител
• От публично достъпни източници

3. Цели, за които използваме данните

Ние използваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели:

• За да Ви изпратим отговор на отправено от Вас запитване.
• За да Ви уведомяваме за нови или съществуващи вече продукти.
• За да Ви изпращаме актуална ценова листа.
• За да Ви уведомяваме за текущи промоции.
• За да Ви предоставяме полезни съвети и важна информация в областта на електроинсталациите.
• За да Ви изпращаме покани за предстоящи изложения и събития, които организираме.
• За да търсим Вашето мнение (чрез онлайн допитване) с цел подобряване качеството на нашето обслужване и предлаганите от нас продукти.
• За управление и изпълнение на Ваши заявки за доставка на продукти от портфолиото на Електро Трейд България ООД .

4. С кого споделяме Вашите данни?

Ние работим с партньори, които могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните. Това могат да бъдат куриерски или пощенски компании, които доставят документи или други пратки от името на Електро Трейд България ООД, при необходимост от издаване на документи в съотвествие със задълженията предвидени в Закона за счетоводство, публични органи в контекста на осъществяването на техните правомощия.

5. Как ще получавате информация за нашите продукти, промоции, предстоящи събития и др.?

Само, ако сте посочили изрично, че сте съгласни, ще Ви изпращаме информация по електронната поща за нашите нови продукти, специални предложения, ценови листи и др. В случай че не сте съгласни с това или искате да го оттеглите, може да го направите по един от следните начини:

• чрез линкa за отписване, включен във всеки имейл, който Ви изпращаме;
• чрез декларация за отегляне на съгласие;
• или като ни изпратите имейл за отказ на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

6. Какви са Вашите права във връзка с данните Ви?

Ако сте разрешили обработката на Ваши лични данни от Електро Трейд България ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

• достъп до предоставените от Вас лични данни и информация, свързана с тяхното обработване;
• право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
• правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
• право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации;
• право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните КЗЛД

Всяко едно от правото може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или чрез изпращане на писмо на адрес: до Електро Трейд България ООД, пощенски код 1700, гр. София, бул. "Околовръстен път“ 149.

7. За какъв период съхраняваме Вашите данни?

Ние съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите данни, Електро Трейд България ООД ги унищожава, освен ако действащото законодателство не предвижда друго.

8. Защита на данните

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки.

9. Контакт с нас

Ако искате да упражните, което и да било от правата си, или ако имате въпроси, свързани с тази политика или с начина, по който се обработват Вашите лични данни, може да се обръщате към лицето, което отговаря за защитата на личните данни, а именно: Денислав Петков
по един от следните начини:

• чрез имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
• по пощата: до Електро Трейд България ООД, пощенски код 1700, гр. София, бул. "Околовръстен път“ 149.

10. Промяна в политиката

Възможно е периодично да актуализираме настоящата политика. При промяна в нея, на уеб сайта на Електро Трейд България ООД - www.etb.bg , ще бъде публикувана нейната актуализация. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме и съобщение на сайта.

Последната промяна на настоящата политика за защита на личните данни е направена на 24.5.2018 г.