image

Референции


PC Electric GmbH


  • Сертификат за оторизиран представител на PC Electric, Австрия за България

ХОТЕЛ “HOT SPRING MEDICAL & SPA HOTEL”, С. БАНЯ


  • Изграждане на: структурни кабелни системи; пожароизвестителна инсталация; контрол на достъп; SOS хотелска система; административна мрежа; видеонаблюдение; оповестителна инсталация; окабеляване на BMS; заземителна инсталация към хотел “HOT SPRING MEDICAL & SPA HOTEL”, с. Баня.

Медицински ц-р за пластична хирургия д-р Николай Георгиев ЕООД


  • Изграждане на електроинсталации: СОТ, CCTV, системи за пожароизвестяване и периметрова охрана към "Медицински център за пластична хирургия д-р Николай Георгиев" ЕООД

МЕТРОН АД


  • Изграждане на електроинсталации към производствена сграда на фирма "МЕТРОН" АД

Акушеро - гинекологична болница "Св. Лазар"


  • Изграждане не: СОТ, Emergency системи за болнични стаи, аварийна сигнализация в криогенна банка, IP видеонаблюдение и LAN системи в Акушеро - гинекологична банка "Св. Лазар"

КЬОСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД


  • Проектиране и изграждане на електроинсталации към сграда на фирма "Кьостер България"ООД

Dietzel Ges.m.b.H


  • Сертификат за оторизиран представител на Dietzel Univolt, Австрия за България

ДОМИ 97 ООД


  • Проектиране и изграждане на ПСОВ в гр. Етрополе

ДОМИ 97 ООД


  • Мандра "Кондов Екопродукция" ЕООД, с. Старо село