image

Датчик за движение DTSPOT 360

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Зона на покритие 360 градуса, диаметър = 2 пъти височината на инсталиране
 • Височина на монтаж - до 4 м
 • Функция AntiMask
 • Микровълнова синхронизация
 • Избираем метод на работа AND/BLIND
 • Памет за типа на алармата
 • Самонастройка при първоначално пускане
 • Изключване на LED индикацията
 • WALK TEST настройка
 • Защита от трептене (от луминисцентни осветители)
 • Четворен PIR елемент
 • Френелова леща с 30 зoни и 4 нива
 • 16 крайни резистора за балансиране на линията

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Захранващо напрежение 12 Volt +/-30%
Максимална консумация 40 mA
Консумация в режим на готовност 20 mA
Честота 10.525 GHz
Напрегнатост на полето RFI 0.1 / 500 MHz 3 V/m
Излъчван сигнал Непрекъснат
Релеен изход 24V/100mA
Tампер ключ 30V/100mA
Изход за антимаскиране Да
Задържане на алармения сигнал 3 сек
Работна температура от -10оС до + 55оС
Клас на защита IP 5х
Влажност на работната среда 95%
MTBF 98803 часа

НОРМИ, СТАНДАРТИ, ДЕКЛАРАЦИИ:

Датчикът отговаря на EN 50131-2 4GRADE 2 CLASS II.
Dе Tеch S.R.L. декларира, че датчикът за движение DTSPOT 360 е в съответствие на съществуващите изисквания и другите приложими разпоредби на Европейска дирекция R&TTE 1999/5/CE.

ГАРАНЦИЯ:

Гаранцията на производителя е 5 години и е валидна за производствени дефекти и неизправности.

Изтегли техническа информация DTSPOT 360