image

Датчик за движение SNIPER-W

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Синхронизирани микровълни
 • Два режима на работа AND/BLIND
 • Настройка на чувствителността
 • Запаметяване типа на отчетеното задействане
 • Изключване на светлодиодите
 • WALK TEST за настройка
 • Защита от трептене (луминисцентни източници)
 • Френелова леща с 18 сегмента и 4 нива
 • Обхват от 90 градуса до 15 м
 • 16 стойности на крайни резистора за балансиране на линията, вградени в датчика
 • Монтира се под ъгъл или в изправено положение на сената - включена стойка в комплекта
 • Възможност за завъртане до 90 градуса по хоризонтала и 30 градуса по вертикала

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Захранващо напрежение 12 Volt +/-30%
Максимална консумация 70 mA
Консумация в режим на готовност 60 mA
Честота 24.1 GHz
Напрегнатост на полето RFI 0.1 / 500 MHz 3 V/m
Излъчван сигнал Непрекъснат
Релеен изход 24V/100mA
Tампер ключ 30V/100mA
Изход за антимаскиране Да
Задържане на алармения сигнал 3 сек
Работна температура от -10оС до + 55оС
Клас на защита IP 54
Влажност на работната среда 95%
MTBF 98803 часа

НОРМИ, СТАНДАРТИ, ДЕКЛАРАЦИИ:

Датчикът отговаря на EN 50131-2 4GRADE 2 CLASS II
Dе Tеch S.R.L. декларира, че датчикът за движение Sniper W е в съответствие на съществуващите изисквания и другите приложими разпоредби на Европейска дирекция R&TTE 1999/5/CE.

ГАРАНЦИЯ:

Гаранцията на производителя е 5 години и е валидна за производствени дефекти и неизправности.

Характеристики и ръководство за инсталиране Sniper W