image

Електро Проект България ООД извършва директен внос, поддържа складови наличности и дистрибутира на българския пазар датчици за движение на фирма De Tech s.r.l., Италия.

De Tech s.r.l.

DTSPOT 360


Обемен датчик за вътрешен монтаж. Датчикът е с двойна технология и е предназначен за инсталиране на таван.

DT820


Обемен датчик с двойна технология. Предназначен е за вътрешен монтаж.

GateWatch


Обемен датчик тип завеса. Датчикът е с двойна технология и е предназначен за монтаж на врати или прозорци.

SNIPER-W


Обемен датчик с двойна технология за вътрешен монтаж.

De Fence


Обемен датчик тип завеса. Датчикът е с двойна технология и е предназначен за външен монтаж.